KI beslist over mogelijke fraude Pfaffs

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen beslist vandaag of er extra onderzoek nodig is in de zaak rond mogelijke belastingontduiking door de familie Pfaff. Zo zou de familie meer tijd krijgen om een akkoord te vinden met de fiscus.

De fiscus viel in 2008 binnen in de villa van de Pfaffs in Brasschaat. Na een onderzoek van zo'n 2 jaar is er volgens de onderzoeksrechter duidelijk sprake van belastingontduiking. "Volgens de fiscus zijn een aantal aangiftes niet correct ingediend", zegt Tom Versompel, de advocaat van de Pfaffs.

De familie heeft onder meer een chalet in Zwitserland nooit aangegeven "en er zijn nog een aantal andere onkosten die de fiscus niet heeft teruggevonden in de boekhouding". Het parket vraagt nu de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Maar intussen heeft de familie zelf om bijkomend onderzoek gevraagd. "De meeste zaken, niet allemaal, dateren van 1999 tot 2002 en we vinden dat de redelijke termijn overschreden is", zegt Versompel. "Bovendien is er in 2005 al een regularisatie geweest (de familie betaalde toen al een boete aan de fiscus, nvdr). Nu worden opnieuw zaken van voor 2005 aangehaald."

Met het bijkomende onderzoek wil de familie Pfaff vooral meer tijd krijgen om een nieuw akkoord te vinden met de fiscus. De familie is dus bereid om weer een boete te betalen en momenteel wordt onderhandeld over die nieuwe regularisatie. "Als er zo'n nieuwe regularisatie is, is het aan het parket om te oordelen of het nog nodig is dat de familie verder wordt vervolgd.