Michel noemt Leopold II "visionaire held"

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (MR) vindt dat koning Leopold II een "visionair en een held" was. Nu oordelen over zijn beleid in de voormalige kolonie Congo is "al te gemakkelijk", luidt het in P-magazine.

Dit jaar viert Congo vijftig jaar onafhankelijkheid van België. Volgende week gaat koning Albert II naar de voormalige kolonie om samen met andere staatshoofden de officiële plechtigheden bij te wonen. De rol van wijlen koning Leopold II blijft na al die jaren omstreden. Hij was het die de kolonie als een privé-eigendom bestuurde en het later "schonk" aan de Belgische staat.

Nog maar vrij recent zijn de wreedheden uit die periode echt naar boven gekomen door historisch onderzoek. Volgens sommige schattingen zouden meer dan 1 miljoen Congolezen omgekomen zijn door het hardvochtig bewind. Slavernij zou er schering en inslag geweest zijn en bovendien zou de Belgische koninklijke familie stinkend rijk zijn geworden door de kolonie gewetenloos uit te buiten. In een debat met twee historici in P-magazine neemt oud-minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel de verdediging voor Leopold II echter op zich.

"Zulke verwijten verdient Leopold II niet. De Belgen hebben er spoorwegen, scholen en ziekenhuizen gebouwd, en de economische groei aangezwengeld. Of Leopold II Congo ook veranderde in een gigantisch werkkamp? Echt niet. In die tijd was dat gewoon de manier van doen", luidt het.

Hij die zonder zonde is...

Het europarlementslid noemt de voormalige koning zelfs een "visionair, een held". "Hij had door dat we een klein Europees landje waren en dat een kolonie ons een ongelooflijke meerwaarde schonk op alle vlakken. En daar had hij economisch gelijk in ook."

Michel vindt dat het geen toeval is dat vooral Britse historici kritiek hebben op de vorst. "Ze hebben hem altijd kwalijk genomen dat hij Congo heeft ingepalmd. Maar wat hebben de Britten in hun kolonies gedaan? Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen".

De Franstalige liberaal geeft toe dat er destijds "onregelmatigheden" zijn gebeurd, maar weigert om het schrikbewind onder Leopold II te veroordelen. "We laten ons makkelijk verleiden tot overdrijving als het over Congo gaat."

Meest gelezen