Personeel Exxon Mobil blijft staken

Het personeel bij raffinaderij Exxon Mobil in Antwerpen blijft ook vandaag staken. Het personeel legde gistermorgen spontaan het werk neer, onder meer uit protest tegen de hoge werkdruk.

"Er zijn nieuwe installaties, maar er zijn evenveel arbeiders waardoor er een hogere werkdruk is", zegt vakbondsman Benny Willems (BBTK), die vreest dat de veiligheid daardoor in het gedrang komt. "En ook overuren en vakantie kunnen niet worden opgenomen. De arbeiders vragen dus extra personeel."

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx vorderde wel arbeiders om de veiligheid te verzekeren.