Steeds meer jongeren kappen vroeg met school

Het aantal jongeren in Vlaanderen dat de middelbare school verlaat zonder diploma, blijft stijgen. Het aantal jongens dat geen diploma haalt, is veel groter dan het aantal meisjes en het komt het vaakst voor in het algemeen secundair onderwijs.

Het aantal schoolverlaters zonder diploma steeg tussen 1999 en 2007 van 12 tot bijna 15 procent. Dat blijkt uit een studie van de Leuvense universiteit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Bij de meisjes van 18 tot 24 jaar had 9,4 procent in 2007 het secundair onderwijs zonder diploma verlaten. Bij de jongens is dat 15,5 procent.

Bij een vorig onderzoek, in 2001, was dat nog respectievelijk 8,4 en 13,6 procent. De Vlaamse regering stelde toen een plan op, "het pact van Vilvoorde 2002", met het voornemen om die aantallen tegen 2010 te halveren.

Oorzaken nog niet helemaal duidelijk

De oorzaken van de toename zijn nog niet onderzocht. Jan Van Damme van de Leuvense universiteit vermoedt dat het een samenspel van factoren is.

"Steeds meer leerlingen lopen een of twee jaar achterstand op school op en haken daardoor sneller af. Uiteraard wreekt zich dat later", zegt Van Damme. "Een tweede reden is de toename van het aantal jongeren dat thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands. In het basisonderwijs wordt die taalachterstand niet voldoende weggewerkt."

Volgens Van Damme zouden jongeren pas op 15 of 16 jaar hun studierichting moeten kiezen, in plaats van op 13 of 14 jaar.