Topgeneraal praatte met president Obama

De Amerikaanse topgeneraal Stanley McChrystal heeft gepraat met president Barack Obama. De bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan had zich laatdunkend uitgelaten over de regering-Obama en was op het matje geroepen.

Generaal McChrystal had eerst een ontmoeting met minister van defensie Robert Gates en daarna had hij een persoonlijk onderhoud met president Barack Obama. Bij zijn vertrek uit het Witte Huis legde hij geen verklaringen af.

McChrystal deed zijn omstreden uitspraken in het blad Rolling Stone, in een portret over de topmilitair. Zijn vijanden zijn naar eigen zeggen niet zo zeer de taliban of Al Qaeda, maar "de slappelingen in het Witte Huis”. Gevraagd hoe hij denkt over het plan van vice-president Joe Biden om minder troepen te sturen naar Afghanistan en meer gebruik te maken van onbemande vliegtuigjes, zegt de generaal: "Biden? Wie is dat?”. In de president zelf zou hij teleurgesteld zijn.

McChrystal bood nog zijn excuses aan voor zijn kritiek, maar dat was blijkbaar niet voldoende voor Obama. Het Witte Huis riep hem terug naar Amerika om persoonlijk te verschijnen op de wekelijkse vergadering over de situatie in Pakistan en Afghanistan. Normaal gezien neemt McChrystal deel aan het overleg via een videolink, maar na zijn uitspraken mocht hij het persoonlijk komen uitleggen.

"Het was een beoordelingsfout, dit had nooit mogen gebeuren”, zei McChrystal vandaag over het artikel. "Ik heb enorm veel respect en bewondering voor president Obama en zijn team.”