"Wij willen een België met vier deelstaten"

Minister-president Karl-Heinz Lambertz (PS) van de Duitstalige Gemeenschap wil niet vergeten worden bij de volgende staatshervorming. In De ochtend op Radio 1 pleitte hij voor een gelijke behandeling van alle deelstaten.

"De Duitstalige Gemeenschap heeft een behoefte aan meer bevoegdheden", zegt Lambertz. "Als u iets in het geheel verandert, moet u ook de situatie van de Duitstalige Gemeenschap aanpassen. Het gevaar is dat men ons een beetje vergeet."

De Duitstaligen vertegenwoordigen slechts 0,7 procent van de Belgische bevolking, geeft hij toe, "maar wij willen een van de Belgische deelstaten worden." Lambertz is zich ervan bewust dat de volgende staatshervorming diepgaande veranderingen zal teweegbrengen en dat het resultaat meer autonomie voor de deelstaten zal zijn.

"De Vlamingen praten over een België van twee deelstaten, de Walen over een België van drie gewesten. Wij willen een België met vier deelstaten." Lambertz is bang dat hij en zijn Duitstalige Gemeenschap uit de boot zullen vallen als de verschillen tussen gewesten en gemeenschappen ook in het zuiden des lands worden weggewerkt, zoals dat  in Vlaanderen is gebeurd.

"Wij willen zoals andere gemeenschappen en gewesten behandeld worden. Wij zijn klaar om alle bevoegdheden uit te oefenen die in het verleden aan gewesten en gemeenschappen zijn overgedragen." Hij vreest dat elke gemeenschap alleen maar zijn eigen belangen voor ogen heeft, maar wil duidelijk niet uit het oog worden verloren.