Actieplan voor Antwerpse haven voorgesteld

De haven van Antwerpen heeft een actieplan voorgesteld om de haven concurrentiëler te maken ten opzichte van andere Europese havens en om de economische crisis sterker aan te pakken.

Het havenbestuur heeft 28 werkpunten opgesteld, onder andere het systeem voor de werkverdeling bij havenarbeiders vereenvoudigen en de mobiliteit vergroten door een nieuwe op- en afvaartregeling in te voeren voor de schepen.

De havenbaas Eddy Bruyninckx stelt ook voor om de tolheffing in de Liefkenshoektunnel af te schaffen. Bruyninckx wil dat er zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van de Oosterweelverbinding en de verbinding naar Duitsland via de IJzeren Rijn.

Het havenbestuur meldt ook dat de verdieping van de Westerschelde voor zit op schema. Volgens minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) zullen de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zijn. In de Schelde is al 4,5 miljoen kubieke meter specie opgebaggerd bij de al uitgevoerde werken. De diepgang vergroot daarmee tot 15 meter.