Gemeente Anderlecht dreigt failliet te gaan

De gemeente Anderlecht dreigt failliet te gaan. Dat zou blijken uit het voorgelegde financiële plan voor de periode 2010-2014. Gemeenteraadslid in de oppositie Walter Vandenbossche (Anderl'2007) vraagt dat Anderlecht onder curatele wordt geplaatst. Volgens Vandenbossche moeten er fundamentele ingrepen komen op alle vlakken.

"Bij ongewijzigd beleid zijn we in 2014 totaal failliet en hebben we een tekort van 12 miljoen euro", zegt Vandenbossche. "Dit is een ongelooflijk bedrag. Als er niet fundamenteel wordt ingegrepen, is de gemeente in 2014 niet meer in staat om essentiële dienstverlening aan de bevolking te verzekeren."