Ouderverenigingen willen les tot de laatste snik

De ouderverenigingen van het vrij onderwijs vinden dat ouders hun kinderen tot de laatste dag naar school moeten sturen. Dit schooljaar eindigt over precies een week. Ook die laatste woensdag vinden de ouderverenigingen belangrijk. Tegelijk vraagt de koepel aan de scholen om zinvolle opvang te voorzien tot op het laatst.

Dit jaar valt de laatste schooldag op een woensdag. Ongetwijfeld zal het op Brussels Airport al een drukte van jewelste zijn met vertrekkende vakantiegangers die ook hun schoolgaande kinderen op vakantie meenemen. Strikt genomen mag dat niet. De onderwijswetgeving bepaalt immers dat het schooljaar loopt tot en met 30 juni.

"Basisscholen mogen wel beslissen om de lessen tijdens de laatste schooldag voor een halve dag te schorsen om tijd vrij te maken voor bijv. oudercontacten. Toevallig is dat dit schooljaar net een halve dag en mogen de leerlingen dus thuisblijven op 30 juni als de school daarvoor kiest. Dit is echter geen algemene regel. Iedere school bepaalt dit zelf", zegt Daniel de Raijmaeker van de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV).

Dat sommige scholen de lessen op de laatste schooldag schorsen zint de VCOV niet. "Kinderen doorlopen gedurende het ganse schooljaar een traject met hun medeleerlingen en hun leerkracht. Op 30 juni, of in sommige scholen op 29 juni,  wordt dat traject afgesloten. Ook al is het dan geen gewone lesdag, het dagprogramma past in het brede kader. De leerlingen nemen afscheid van hun klas en van elkaar om pas 2 maanden later de draad weer op te pakken", aldus Daniel de Raijmaeker. Hij doet dan ook een oproep: "Onthoud hen dit bijzondere moment niet. Wij vragen dit ook uit respect voor het werk van de duizenden leerkrachten die zich inzetten om van de laatste schooldag iets speciaals te maken."

Het VCOV vraagt ook de de scholen die de lessen schorsen in opvang zouden voorzien en zorgen voor een creatieve invulling van die opvang.