Verzekeraars tegen wet op schuldsaldo

Assuralia, de koepel van de verzekeraars, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen een wet die een schuldsaldoverzekering voor mensen met gezondheidsproblemen mogelijk moet maken. De patientenverenigingen reageren woedend.

Veel mensen met gezondheidsproblemen hebben nu vaak de grootste moeite om aan een schuldsaldoverzekering te geraken,  een verzekering die nodig is bij aankoop of bouw van een huis. Om daar een mouw aan te passen, is er een nieuwe wet op komst. Maar volgens Assuralia is de wet veel te omslachtig en bovendien veel te duur voor de verzekeringsmaatschappijen. Daarom willen de verzekeringsmaatschappijen af van de wet.

Het Vlaams Patiëntenplatform betreurt de houding van de verzekeringsmaatschappijen en zegt dat er wel degelijk iets moet gebeuren. Nu hebben mensen met MS of de ziekte van Crohn de grootste moeite om een dergelijke verzekering te krijgen, of ze moeten een enorm hoge bijpremie betalen, zegt het platform.

Assuralia zelf stelt een alternatief voor waarbij een deel van de kosten door de overheid zou worden betaald.