Vrijspraak personeel crèche voor vergiftiging

De rechtbank in Gent heeft drie personeelsleden van de crèche Bengelhof in Gent vrijgesproken. Vier jaar geleden kwam een jongetje in de crèche er in aanraking met muizengif. Het kindje moest uiteindelijk opgenomen worden op de spoedafdeling van een ziekenhuis.

Het vergif zat in doosjes onder de verwarmingstoestellen in de crèche. Het gif, een soort gel, zat op de handjes en de mond van het kind. Pas toen de grootmoeder haar kleinzoon kwam halen, werd alarm geslagen.

De personeelsleden belden het antigifcentrum op en dat gaf het advies om te wachten met een eventuele behandeling. De ouders vonden dat het personeel een verkeerde beslissing heeft genomen door het antigifcentrum te bellen en niet naar het ziekenhuis te gaan. Op 200 meter van de crèche is er namelijk een ziekenhuis. 

Volgens de ouders hebben de personeelsleden daarna ook te lang gewacht om het kind naar het ziekenhuis te brengen. Ze hadden dan ook een procedure opgestart voor de correctionele rechtbank in Gent. De peuter heeft mogelijk blijvende schade opgelopen door het innemen van de vergif en de handelingen van het personeel, luidt de klacht.

Drie personeelsleden van de crèche stonden terecht voor onopzettelijke slagen en schuldig verzuim ten aanzien  van de peuter. Maar de rechter heeft hen nu alle drie vrijgeproken. De rechter volgde de stelling van de verdediging na de getuigenis van een arts van het antigifcentrum. Het kind zou volgens de rechtbank geen blijvend letsel overhouden aan het incident.

Kind & Gezin had het kinderdagverblijf na het incident al laten onderzoeken en benadrukte toen ook dat het ging om een eenmalige fout.