"Homo sapiens veel ouder dan gedacht"

De homo sapiens heeft zich veel vroeger dan gedacht afgesplitst van de Neanderthaler, zo blijkt uit een nieuw onderzoek op basis van tandvergelijking. Algemeen werd aangenomen dat de homo sapiens zich pas een half miljoen jaar geleden afsplitste.

Doctoraatstudente Aida Gómez Robles bestudeerde jarenlang de evolutiegeschiedenis van de mens op basis van fossiele tanden.

Voor dit onderzoek werden bijna alle opgegraven tandresten bestudeerd van mensachtigen uit Afrika, Azië en Europa. Door alle morfologische verschillen van de tandresten in kaart te brengen, was het mogelijk om de mensensoort te bepalen.

"Op basis van die berekeningsmethode kunnen we veronderstellen hoe de tanden van de gemeenschappelijke voorouders eruitzagen", zegt Robles. De details van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke vaktijdschrift "Journal of Human Evolution."