"Op een rustige manier de evaluatie maken"

Na de stap opzij van Marianne Thyssen laat CD&V-interim-voorzitter Wouter Beke zich niet opjagen door de kritiek op Yves Leterme. In "De ochtend" op Radio 1 zei hij dat een evaluatiecommissie de verkiezingsnederlaag zal evalueren.

De huisideoloog van CD&V is al voor de tweede keer in enkele jaren tijd interim-voorzitter van zijn partij: in 2008 was hij dat al even in opvolging van Etienne Schouppe en als voorganger van Marianne Thyssen. Ook nu, na de verkiezingsnederlaag van CD&V en het ontslag van Marianne Thyssen,  mag hij tijdelijk de honneurs waarnemen.

"Uiteraard hebben wij die verkiezingen verloren en zit daar een grote verantwoordelijkheid voor iedereen die de voorbije drie jaar verantwoordelijk is geweest voor die crisis en dit regeringsbeleid", luidt zijn voorzichtige kritiek, "maar wij hebben ook afgesproken in de partij dat er een evaluatiecommissie geïnstalleerd zal worden onder leiding van Servais Verherstraeten. Die zal op een rustige manier de evaluatie maken".

Beke probeert duidelijk olie op de golven te gieten. "Er is ontgoocheling over de verkiezingsuitslag en over het feit dat Marianne Thyssen aan de kant is gaan staan", geeft hij toe. Maar volgens hem is de inhoudelijke lijn voortaan duidelijk, en het uitgangspunt daarbij is de Octopusnota van de Vlaamse regering, zoals Vlaams minister-president Kris Peeters die eerder deze week heeft voorgesteld aan informateur Bart De Wever. Dat die Vlaamse lijn van CD&V niet altijd duidelijk aan bod is gekomen tijdens de campagne, is volgens Beke ook werk voor de evaluatiecommissie.

Niks aan de hand?

De berichten in de pers over allerlei tegenstellingen binnen CD&V probeert Wouter Beke te ontkrachten. "Ik lees daar veel over in de kranten, maar ik kan mij moeilijk inbeelden dat dit zo naar voren komt." Volgens hem is er geen verdeeldheid. "Als ik dat op mezelf projecteer, zou ik begot niet weten tot welke clan ik zou behoren."

De interim-voorzitter wil nu vooral vooruitkijken. "Ik denk dat vooral de eenheid nu naar boven moet komen en dat we die ook moeten betrachten in goede onderhandelingen, die we hopelijk de komende weken zullen aanvatten."

"De partij is al vele keren doodverklaard, maar ook al vele keren sterk teruggekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit ook deze keer met vereende kracht kunnen doen." Beke ziet zelfs licht aan de horizon: "Wij staan sterk in Vlaanderen en in de meeste lokale steden en gemeenten, en dat is de kracht waaruit wij putten."

Als CD&V wordt gevraagd om mee aan tafel te zitten, zal Wouter Beke de onderhandelingen leiden voor zijn partij: "Ik heb toch wel enige ervaring en toch ook het mandaat van de partij." Maar of dat nu ook betekent dat hij kandidaat-partijvoorzitter is, wil hij niet gezegd hebben. "Het is te vroeg om ons daarover uit te spreken."