Adriaenssens geschokt door huiszoekingen

Peter Adriaenssens, de voorzitter van de commissie die seksueel misbruik door geestelijken onderzoekt, reageert geschokt op de huiszoekingen die het gerecht vandaag bij de commissie heeft uitgevoerd. Volgens Adriaenssens is de privacy van de slachtoffers geschonden.

Vanochtend is het gerecht binnengevallen bij de commissie-Adriaenssens in Leuven, die gevallen van seksueel misbruik binnen de Kerk onderzoekt. Er waren ook huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. 

In het kantoor van de commissie hebben de speurders alle 475 dossiers over misbruik door geestelijken meegenomen. Op een persconferentie vanavond heeft voorzitter en kinderpsychiater Peter Adriaenssens erg geschokt gereageerd over die meename.

Volgens hem is nu de privacy en het vertrouwen van honderden slachtoffers geschonden. Veel slachtoffers wilden niet dat hun zaak openbaar werd en Adriaenssens heeft al "paniektelefoons" gekregen van velen van hen. Ze vrezen dat hun ouders of echtgenotes nu te weten zullen komen wat ze al die tijd geheim gehouden hebben.

Adriaensssens begrijpt ook de inval niet. Alle 475 dossiers die de commissie behandelde, gingen over zaken die strafrechtelijk verjaard zijn. De inval vond plaats op een ogenblik dat hijzelf in Amsterdam was en niemand anders van de commissie aanwezig was. Adriaenssens weet dus ook niet op basis van welk dossier het gerecht de inval heeft bevolen.

Werkt de commissie nog voort?

Hoe dan ook vindt Adriaenssens de zaak erg spijtig, want het is voor het eerst in West-Europa dat zo veel mensen met hun geval van misbruik door geestelijken naar buiten kwamen.

Hij klaagt ook aan dat de inval ingaat tegen afspraken die eerder door de commissie waren gemaakt met het ministerie van Justitie en met de procureurs-generaal. Hij zegt ook niet te weten om welke reden de inval plaatsvond en via de telefoon zou de bevoegde federale magistraat hebben gezegd dat ook niet te weten.

Hoe het nu verder moet met de commissie is nog niet duidelijk. Maandag zal de commissie zich daarover buigen, maar Adriaenssens liet zich ontvallen dat het voor hem zo niet verder moet. Hoe dan ook heeft de commissie geen enkel dossier nog in handen, zei hij.

De commissie werd onlangs opgericht naar aanleiding van de schandalen over kindermisbruiik in de Kerk. Ze wou ondersteuning geven aan de slachtoffers, verantwoordelijkheden bepalen en adviezen geven aan de Kerk om dergelijke zaken in de toekomst beter aan te pakken.

In Terzake opperde Adriaenssens dat er misschien beter een onafhankelijke commissie opgericht zou worden door de overheid. "Daar kan onze commissie of kunnen de leden die daarin meegewerkt hebben, misschien ondersteunend aan zijn of wij kunnen met hen samenwerken." Maar zelf voortdoen, alsof er niets gebeurd is, ziet hij niet zitten.