EU-Commissie daagt België voor Europees Hof

De Europese Commissie gaat België voor het Europees Hof van Justitie dagen omdat ons land de richtlijn over asielprocedures nog niet volledig heeft omgezet.
(archieffoto)

De procedurerichtlijn bevat regels voor het vaststellen van minimumnormen die moeten worden nageleefd in de procedures voor het toekennen en intrekken van de vluchtelingenstatus. België heeft veel van de bepalingen van de richtlijn omgezet, maar ondanks aandringen van de Commissie is de omzetting in nationaal recht nog niet voltooid.

Om volledig aan de richtlijn te voldoen, moet België onder andere nog minimumnormen voor het persoonlijk onderhoud invoeren, alsook een aantal specifieke waarborgen voor niet-begeleide minderjarigen en waarborgen die gelden bij het intrekken van de vluchtelingenstatus.

De Commissie heeft een gelijkaardige procedure opgestart tegen Ierland. "Het feit dat de lidstaten de EU-regels op verschillende manieren toepassen, kan het gehele Europese asielstelsel ondermijnen, omdat het kan leiden tot lagere beschermingsnormen voor degenen die conflicten en vervolging proberen te ontvluchten. Dat is onaanvaardbaar", aldus Cecilia Malmström (foto), Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken.