Parket: "Geen verborgen dossiers gevonden"

Bij de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en de kathedraal in Mechelen zijn geen verborgen dossiers gevonden. Dat heeft het Brusselse parket laten weten. Het parket nam wel een hele reeks archiefstukken in beslag.

Vanochtend is het gerecht binnengevallen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. De buurt werd volledig afgezet en er zijn speurders met stofmaskers en breekijzers naar binnen gegaan. Bij de huiszoeking in de kathedraal werd onder meer een bisschoppelijk graf opengebroken.

In de loop van de middag was er ook een huiszoeking in de woning van kardinaal Godfried Danneels. Hij zou niet verhoord zijn, maar zjin computer is meegenomen. De kardinaal is ook door de speurders meegenomen naar het aartsbisschoppelijk paleis en de kathedraal om te tonen waar er eventueel dossiers verborgen zouden kunnen zijn.

Volgens een woordvoerder van kardinaal Danneels hebben de onderzoekers tijdens de huiszoekingen ook in muren geboord, maar zou er niets zijn gevonden. Het Brusselse parket bevestigde dat in de loop van de avond. "We hebben nergens een opslag van dossiers gevonden", zegt parketwoordvoerder Jos Colpin. "We hebben wel een heel aantal archiefstukken tijdelijk in beslag genomen om na te gaan of daar elementen inzitten van eventuele pedofilie."

De onderzoeksrechter en de mensen van de federale gerechtelijke politie Brussel zochten naar bewijsstukken die passen in een dossier dat onlangs geopend werd bij het parket van Brussel. Dat dossier zou niet zijn geopend na een klacht, maar na verklaringen over oude feiten. In die verklaringen zou gezegd zijn dat de Kerk een aantal dossiers over kindermisbruik bewust zou hebben achtergehouden.

Er is vandaag ook een huiszoeking geweest bij de commissie-Adriaenssens in Leuven. Dat is de commissie die seksueel misbruik door geestelijken onderzoekt. Alle 475 dossiers zijn in beslag genomen. Peter Adriaenssens, de voorzitter van de commissie, betreurt de huiszoekingen alvast. (lees "Adriaenssens is geschokt over huiszoekingen") Hij wijst erop dat het om vertrouwelijke dossiers gaat en dat er afspraken gemaakt zijn met de procureurs-generaal om deze dossiers discreet te behandelen.

Volgens Colpin kunnen zaken uit die dossiers doorgestuurd worden naar de betrokken arrondissementen, ook wanneer de slachtoffers zelf dat nooit gewild hebben. "Dat is dan spijtig voor hen. We zullen zien wat we daarmee gaan doen. Het gaat toch over ernstige feiten en waarom de ene naar het gerecht en de andere niet?"

Devillé: "Twee weken geleden misbruikzaken overgemaakt aan gerecht"

Priester Rik Devillé zegt dat hij een tweetal weken geleden enkele zaken van misbruik in de kerk heeft overgemaakt aan het Brusselse gerecht. Of die de aanleiding zijn geweest voor de huiszoekingen vandaag, weet Devillé niet. Hij is alleszins niet gehoord of gecontacteerd door het gerecht in Brussel.

Devillé klaagt al jaren misbruik in de kerk aan, maar kreeg naar eigen zeggen weinig of nooit gehoor. Hij is tevreden met de huiszoekingen.

Alle Belgische bisschoppen hele dag vast in paleis

Op het moment dat het gerecht binnenviel in het aartsbisschoppelijk paleis, rond 10 uur, was niet alleen aartsbisschop Léonard aanwezig, maar ook alle Belgische bisschoppen. In het paleis was namelijk de maandelijkse bisschoppenvergadering aan de gang.

9 uur lang zaten de bisschoppen "vast" in het paleis, want het gerecht liet hen niet vertrekken. Ze werden samen met de personeelsleden van het aartsbisdom in een zaal bijeengebracht en moesten hun gsm afgeven. De bisschoppen en de personeelsleden van het aartsbisdom werden verhoord. "Dat was niet meteen een aangename ervaring, maar alles verliep op een correcte manier", aldus een woordvoerder van de Bisschoppenconferentie.

Net als Peter Adriaenssens, de voorzitter van de commissie die seksueel misbruik in de kerk onderzoekt, betreuren de bisschoppen dat tijdens een andere huiszoeking alle dossiers van de commissie in beslag werden genomen. "Dit druist in tegen het recht op vertrouwelijkheid waarvan de slachtoffers die zich tot de commissie hebben gericht, moeten kunnen genieten. Een dergelijke actie bemoeilijkt het noodzakelijke en uitstekende werk van de commissie aanzienlijk", aldus de bisschoppen van België.