Producenten maken winst op CO2-rechten

De elektriciteitsproducenten hebben de afgelopen vijf jaar bijna 1,7 miljard euro winst gemaakt door CO2-uitstootrechten die ze gratis kregen, toch door te rekenen. Dat heeft energieregulator CREG berekend.

Sinds 2005 en tot en met 2012 krijgen de Belgische elektriciteitsproducenten gratis CO2-emissiequota.

"Ze nemen de marktwaarde van CO2 echter volledig of gedeeltelijk op in hun verkoopprijs van elektriciteit op de groothandelsmarkt", laat de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) weten.

Een van de slachtoffers is de NMBS, die als eerste naar de rechter is gestapt om een schadevergoeding te eisen van Electrabel.

Ook Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers, vindt dat de verrijking van de elektriciteitssector op kap van de industriële verbruikers totaal onaanvaardbaar is.

De federatie roept de producenten op om concrete voorstellen te formuleren om tot een onderhandelde oplossing te komen voor het aanrekenen van de gratis emissiequota.

Indien een onderhandelde oplossing niet mogelijk blijkt, vraagt ze de overheid om de nodige maatregelen te treffen om een einde te stellen aan dit ongewenst effect van het Europees emissierechtenhandelssysteem

Electrabel spreekt overigens tegen dat het winst maakt door gratis rechten aan te rekenen.