"Zoeken in tombes iets voor de Da Vinci-code"

Aartsbisschop André-Joseph Léonard "respecteert dat het gerecht zijn werk doet, maar betreurt de huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens, omdat die de werking van de commissie in het gedrang brengen".

Op de persconferentie waar de nieuwe bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, werd voorgesteld, ging de aartsbisschop ook in op vragen over de huiszoekingen van gisteren.

Léonard zei dat hij niet veel commentaar te geven had, dat het gerecht zijn werk had gedaan en dat hij dat respecteert. Wel toonde hij zich enigszins verwonderd dat het zover ging dat men zelfs gezocht heeft in de tombes. "Dat is misschien op zijn plaats in misdaadromans en in de Da Vinci-code", aldus Léonard. Ook was hij verwonderd dat alle bisschoppen, die niets met de zaak te maken hadden, tot 's avonds ter plaatse moesten blijven.

De aartsbisschop betreurde wel de huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens die mogelijk het werk van de commissie in het gedrang brengen. De slachtoffers en ook de daders die zich tot de commissie gewend hebben, deden dat immers met de verwachting dat hun privacy gerespecteerd zou worden. Maandag zal de commissie samenkomen om te zien of ze nog kan voortwerken. De aartsbisschop hoopte dat dat het geval zou zijn, maar hij was er niet zeker van.

Ook Vaticaan verontwaardigd

Niet alleen in de Belgische Kerk klinkt protest tegen de huiszoekingen die gisteren zijn uitgevoerd, ook het Vaticaan is verontwaardigd over de huiszoekingen in het aartsbisdom Mechelen. In een mededeling zegt het Vaticaan geschokt te zijn door de manier waarop de huiszoekingen zijn uitgevoerd.

Vooral de schending van de graftombes van de kardinalen Jozef Van Roey (1927-1961) en Leo Suenens (1961-1979) in de Sint-Romboutskathedraal kan voor het Vaticaan niet door de beugel. Monseigneur Dominique Mamberti, de Vaticaanse "minister van Buitenlandse Zaken", heeft hierover zijn beklag gedaan bij de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel.