De Wever ziet landbouwsector en bedrijfsleven

Bart De Wever (N-VA) werkt dag vijf af van zijn informatie-opdracht. Op de agenda staan vandaag gesprekken met vertegenwoordigers van de bedrijfswereld en de landbouwsector.

De Wever ging vorige week donderdag in op de vraag van koning Albert II om de taak van informateur op zich te nemen. Met concrete gesprekken ging hij maandag van start.

Gisteren bracht hij een tussentijds verslag uit bij koning Albert. Vandaag mocht voorzitter Robert Tollet (kleine foto) van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven langskomen. Achteraf wilde hij amper commentaar kwijt.

Nadien was het de beurt aan Piet Vanthemsche, de voorzitter van de Boerenbond. Hij waarschuwde ervoor de lasten op arbeid niet te laten stijgen en maakte enkele suggesties over, zoals over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Ook is hij voorstander van het behoud van een aantal maatregelen, zoals het federaal niet belasten van Vlaamse premies in de sector.

Wat de staatshervorming betreft, zei Vanthemsche dat het standpunt van de Boerenbond in de lijn ligt van de Octopusnota van de Vlaamse regering. Er bestaan volgens hem nog enkele federale bevoegdheden die kunnen worden geregionaliseerd. Hij verwees naar het BIRB (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau), de discussie over de pachtwetgeving en de onteigeningscommissies op Financiën.

Vanmiddag praat De Wever met de voorzitster van de Franstalige zelfstandigenorganisatie UCM. Daarna ziet hij de voorzitters van de Waalse landbouwfederatie FWA, het Algemeen Boerensyndicaat en Brussels Enterprises Commerce and Industry.

Pas eind volgende week komen de partijvoorzitters aan de beurt.