Eensgezindheid in VS over strengere bankenwet

De twee kamers van het Amerikaanse parlement hebben een compromis bereikt over een wetsvoorstel dat een strenger toezicht oplegt aan de financiële sector. Het gaat na de wet op de gezondheidszorg om een tweede grote succes voor president Obama.

Eerder hadden het Huis van Afgevaardigden en de Senaat een andere versie van de nieuwe financiële wet van president Barack Obama goedgekeurd. Vooraleer die wet kan worden, moest er daarom overeenstemming gevonden worden tussen beide voorstellen.

Na 19 uur onderhandelen zijn vertegenwoordigers van Huis en Senaat het dan toch eens geworden over een compromis. Als beide kamers dat compromis goedkeuren, kan Obama het ondertekenen en wordt het wet.

De nieuwe wet omvat vooral de voorstellen die de voormalige voorzitter van de Federal Reserve, Paul Volcker, op vraag van Obama heeft uitgewerkt.

Het gaat om het beperken van risicovolle investeringen die banken en verzekeraars mogen doen om een herhaling van de recente financiële crisis te voorkomen. Ook moeten die voortaan grotere kapitaalreserves aanhouden. Er komt ook een federale toezichter om de klanten van kredietinstellingen en hypotheekverstrekkers te beschermen. 

"90% van voorstel behouden"

President Obama heeft meteen verheugd gereageerd op het compromis. Volgens hem zijn 90% van zijn oorspronkelijke bepalingen behouden en zullen die het financiële systeem veel veiliger en transparanter maken.

Als de wet wordt goedgekeurd, is dat de tweede grote overwinning van Obama in het Amerikaanse Congres na de goedkeuring van zijn wet op de ziekteverzekering in het voorjaar.

Amerikaanse banken "fel gekant" tegen hervorming

Amerikaanse vereniging van banken (ABA) kant zich fel tegen het wetsontwerp over de financiële hervorming van Wall Street.

"Dit wetsontwerp voegt nogmaals meer dan duizend pagina's aan nieuwe regelgeving toe voor alle banken, ook voor de kleinsten. Als gevolg van dit volume en de nieuwe beperkingen, zeggen tal van kleine banken ons dat ze zich zullen verkopen aan grotere instellingen die de teams hebben om het hoofd te bieden aan het massieve volume van nieuw te leveren rapporten en regels", aldus Edward Yingling, directeur-generaal van de ABA.

Yingling benadrukte dat zijn organisatie op meerdere sleutelpunten de hervorming van het financiële systeem heeft ondersteund.