Regering wil Limburgplan helemaal uitvoeren

De Vlaamse regering heeft maar 70 procent van het Limburgplan kunnen uitvoeren, maar ze wil het de komende jaren wel helemaal voltooien. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd.

Het Limburgplan liep van 2005 tot 2009. Het moest de sociaal-economische achterstand van de provincie wegwerken, onder meer door nieuwe wegen en industrieterreinen aan te leggen en rusthuizen te bouwen.

De Vlaamse regering is tevreden over de uitvoering van het plan, maar de economische crisis heeft de resultaten wel afgezwakt, zegt Peeters.