"Dit is erger dan onder het communisme"

Vanuit het Vaticaan komt er opnieuw scherpe kritiek op de huiszoekingen in het aartsbisdom in Mechelen eergisteren. Die heeft ook praktische gevolgen: omdat alle computers in beslag genomen zijn, ligt de administratie van het bisdom plat.

De nummer twee van het Vaticaan, kardinaal Tarcisio Bertone (foto), noemt de huiszoekingen erger dan wat er onder communistische regimes gebeurt. Hij had het in de marge van een bijeenkomst in Rome over een "ongehoord en ernstig feit", en hij klaagde ook aan dat de bisschoppen 9 uur lang waren vastgehouden "zonder eten en drinken".

Ook Avvenire, de krant van de Italiaanse bisschoppen, uit scherpe kritiek: die noemt de huiszoekingen een aanval tegen de Kerk als geheel.
 

De huiszoeking van het parket heeft ook praktische gevolgen. Nu de meeste computers in beslag zijn genomen, liggen de administratieve diensten min of meer plat. Ook de persdienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel moet met zeer beperkte middelen werken. Wie de komende dagen een beroep willen doen op een van die diensten zal dus geduld moeten oefenen. Het aartsbisdom wil de computers nu zo snel mogelijk terugkrijgen.

Intussen blijft de omstreden huiszoeking ook in ons land reacties uitlokken. Aartsbisschop Léonard had gisteren al vragen gesteld bij de actie, hij doet dat nu ook op Radio Vaticaan. "Door alle Belgische bisschoppen individueel te ondervragen heeft het gerecht de indruk gegeven dat iedereen verdacht is. In enkele uren tijd heeft men bij het publiek en de media het volledige imago van de Kerk in België aangetast."

Privacycommissie ziet geen probleem

Vooral het feit dat het gerecht ook binnenviel  bij  de commissie-Adriaenssens, die gevallen van seksueel misbruik binnen de Kerk onderzoekt, roept bij velen vragen op. Het parket garandeert alvast dat de privacy van de slachtoffers niet zal geschonden worden. Daar gaat Willem Debeuckelaere, voorzitter van de privacycommissie, mee akkoord.

"Het gerecht heeft een heleboel zaken in huis om precies die privacy van die slachtoffers te beschermen", aldus Debeuckelaere. Hij begrijpt de reactie van Peter Adriaenssens niet. "Misschien te begrijpen in een eerste reactie van schok na een huiszoeking. Maar toch zeer merkwaardig", voegt hij er aan toe.

De directeur van Child Focus, Kristine Kloeck, stelt zich wel vragen bij de actie. Haar organisatie krijgt ook soms te maken met onderzoeksdaden van het gerecht. Als dat zorgvuldig en correct gebeurt, is er geen probleem. Maar was dat wel zo bij de huiszoeking donderdag? "Ik vraag mij af of het nu echt noodzakelijk was om al die dossiers mee te nemen. Ik denk dat hier het evenwicht tussen een justitiele benadering en een welzijnsgerichte benadering tochwel doorbroken is", aldus Kloeck.