Verdeeldheid bij start G20 in Toronto

In de Canadese stad Toronto begint straks de G20, de vergadering van de rijke industrielanden en groeilanden. Vooral de Europese landen komen door hun besparingsijver onder vuur. De G8 heeft intussen 5,9 miljard euro vrijgemaakt om kindersterfte te bestrijden.

Het was de G8 -de 8 grootste economieën ter wereld- die gisteren de driedaagse vergadering over de wereldeconomie mocht aftrappen. De leiders hebben alvast 5,9 miljard euro beloofd om kindersterfte en sterfte in het kraambed te bestrijden. Hulporganisaties reageren sceptisch op het nieuws. De G8 blonk in het verleden wel meer uit in dure beloftes die nadien niet werden nagekomen.

Zo beloofde de G8 vijf jaar geleden om de hulp voor Afrika te verdubbelen en AIDS-behandeling voor patiënten in arme landen meer beschikbaar te maken. Daar is voorlopig nog niets van in huis gekomen. De Britse premier David Cameron zei na afloop van de vergadering dat het deze keer wel anders moet. "We moeten aantonen dat wanneer we samen komen en iets beloven, we het ook echt menen".

Uitkijken naar G20

Vandaag start ook de G20, dat is de G8 plus een aantal groeilanden zoals India, China en Brazilië. Door de goede economische prestatie van die groeilanden tijdens de crisis is de G20 uitgegroeid tot hét overlegorgaan voor de uitdagingen voor de wereldeconomie. De G20 is immers goed voor 85% van de wereldwijde economische activiteit. Die vergadering vindt plaats in Toronto. Tegen de top is er protest in de straten van de stad (foto).

En betoging is vandaag uit de hand gelopen. Er zijn twee politiewagens in brand gestoken en enkele ruiten ingegooid. De politie heeft charges uitgevoerd.

De onenigheid tussen de Europese landen en de rest is zeer groot. Veel Europese landen willen zwaar besparen om hun staatsschuld tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Door de bankencrisis en de daaropvolgende recessie hebben heel wat regeringen zich zwaar in de schulden moet steken.

Door die schuldenlast komen ze nu onder druk op de internationale financiële markten en die wil men weghalen door het mes te zetten in de overheidsuitgaven.

Kritiek op Europese besparingsijver

Vooral de Verenigde Staten hebben kritiek op de Europese besparingsplannen. President Barack Obama vreest dat dit het wereldwijde economische herstel in de kiem zal smoren. Vooral Duitsland krijgt kritiek. De Duitsers sparen te veel en moeten meer uitgeven om de economie te ondersteunen, luidt de kritiek.

Bondskanselier Merkel verklaarde dat er geen sprake was van een verdeeldheid tussen Europa en de VS. "Besparingsmaatregelen sluiten economische groei niet uit. Er zijn discussies met de Amerikanen, maar er is ook wederzijdsbegrip". Ook over andere punten is er onenigheid. Europa wil graag een wereldwijde bankentaks invoeren, maar botst op tegenstand van onder meer Canada en Brazilië.

Volgens de Franse president Nicolas Sarkozy worden de tegenstellingen door de media te dik in de verf gezet en groeit er een consensus over de aanpak van de crisis.