Belgische leger werft 1.300 mensen aan

Het Belgische leger is weer op zoek naar zo'n 1.300 mensen. Vooral jongeren die op het terrein willen staan, zijn welkom.

Volgens Ingrid Baeck van Defensie moeten in de eerste plaats "operationele functies" worden ingevuld. "Dan denken we bijvoorbeeld aan paracommando, infanterist , maar ook matrozen op onze schepen." Kandidaten zullen dus bereid moeten zijn om op missie naar het buitenland te vertrekken. "De aanwervingen die we nu doen zijn echt gericht op inzet in het buitenland, inzet in onze operaties, in Libanon, Afghanistan en Afrika", bevestigt Baeck.

Elk jaar opnieuw schrijft het leger zo'n 1300 vacatures uit.