Ozondrempel werd opnieuw overschreden

Op een aantal plaatsen in ons land is de Europese waarschuwingsdrempel voor ozon vandaag overschreden. Die drempel ligt op 180 microgram ozon per kubieke meter lucht.

Rond Gent en Luik zijn respectievelijk waarden opgemeten van 183 en 202 microgram. Ook de voorbije dagen werd de drempel voor ozon herhaaldelijk overschreden.

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu die de luchtkwaliteit controleert, roept op om overdag zware inspanningen te vermijden, zeker voor kinderen en ouderen.

Zeker tot woensdag zouden er hoge ozonwaarden in ons land zijn.