"Euthanasie bij kinderen best ook regelen"

In 8 procent van de sterfgevallen bij minderjarigen is er sprake van actieve levensbeëindiging. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB en de Universiteit Gent bij Vlaamse artsen. Dat zou best wettelijk geregeld worden, zeggen de onderzoekers.

Euthanasie is bij kinderen niet wettelijk geregeld, maar artsen gaan dus wel in op de vraag van ouders om het levenseinde van hun ongeneeslijk zieke kinderen te versnellen. De kinderen zelf worden niet bij de beslissing betrokken, omdat ze te jong zijn of al in comateuze toestand.

Onderzoeker Geert Pousset vindt dat ook de levensbeëindiging van kinderen best wettelijk wordt geregeld. Nu begeven de artsen zich immers op glad ijs en de onderzoekers pleiten er dan ook voor om het debat rond euthanasie bij kinderen te openen. Uit ander onderzoek is gebleken dat er onder de artsen die betrokken zijn bij het overlijden van kinderen, een zeer groot draagvlak bestaat om de euthanasiewet in de toekomst ook uit te breiden naar minderjarigen, zegt Pousset.