"Commissie onder toezicht van parlement"

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens blijft voorstander van een commissie die seksueel misbruik in de Kerk onderzoekt, maar dan onder toezicht van het parlement. Dat was bij de pas opgedoekte commissie-Adriaenssens niet het geval.

Peter Adriaenssens benadrukt wel dat hij momenteel geen deel wil uitmaken van zo'n nieuwe commissie. "Ik ben het idee van dergelijke commissie wel genegen, maar het moet duidelijk zijn dat de bestaande commissie gestopt is en zich niet gaat heruitvinden. Ik wil in geen enkel opzicht verder doen of in die zin initiatieven nemen", zegt Adriaenssens.

"Ik blijf erin geloven dat je dergelijke complexe maatschappelijke problemen met geweld tussen daders en slachtoffers, niet alleen opgelost krijgt met een louter juridisch of hulpverlenend antwoord. Je hebt een commissievorm nodig, onder meer om het vertrouwen van slachtoffers te winnen en te kunnen samenwerken met het gerecht. In de actuele toestand is hierover een parlementair debat nodig wat zou kunnen resulteren in een nieuwe commissie met politici en experten, die onder parlementair toezicht zou functioneren", aldus Adriaenssens.

Adriaenssens vindt het nu zeer belangrijk de activiteiten van de vorige commissie in zuiverheid te kunnen afronden. "Met een kleine werkgroep zullen we in de loop van de zomer een rapport publiceren met onze werkmethodiek, de eerste statistische resultaten voor zover we die hadden op het ogenblik van de gerechtelijke inval, en een reflectie hierop", aldus de kinderpsychiater.