Dag parlementslid af en dikke boterham voor Peeters

Het ontslag van de Vlaamse N-VA-ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters heeft ook gevolgen voor Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (foto). En door het ontslag beheert minister-president Kris Peeters (CD&V) even een "superdepartement".

Wilfried Vandaele kwam vorig jaar als eerste opvolger in het Vlaams Parlement terecht toen Geert Bourgeois minister werd.

Maar nu Bourgeois een dagje ontslag heeft genomen als minister, wordt hij "gewoon" Vlaams parlementslid tot hij morgenmiddag de eed heeft afgelegd als Kamerlid. Daardoor moet Wilfried Vandaele even plaatsmaken voor Bourgeois en is hij een dagje parlementslid af.

En omdat de departementen van Bourgeois en Muyters niet onbeheerd kunnen blijven, neemt minister-president Kris Peeters (CD&V) tijdelijk hun bevoegdheden over. Op die manier wordt Peeters bevoegd voor -hou je vast- Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw, Plattelandsbeleid, Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, Vlaamse Rand, Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.