Parket-generaal onderzoekt huiszoekingen

Het Brusselse parket-generaal gaat het dossier over de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij de commissie-Adriaenssens opvragen. De kans bestaat dat de huiszoekingen nietig worden verklaard.

Afgelopen vrijdag rommelde het al in de Brusselse gerechtsgebouwen toen duidelijk werd dat het parket-generaal het dossier over het misbruik door geestelijken naar zich toe wou trekken. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wist er ook van en bevestigde gisteren dat er een controle zou komen op de wettelijkheid van de huiszoekingen. Dat gebeurt onder meer op vraag van de advocaat van de bisschoppen.

Als het parket-generaal vindt dat de huiszoekingen en inbeslagnames niet volgens het boekje zijn gebeurd, kan het aan een rechter vragen om ze nietig te verklaren of het dossier weg te halen bij de huidige onderzoeksrechter.

Het lijkt erop dat ook binnen justitie de spanningen rond dit erg gevoelige dossier zijn opgelopen. En dat gebeurt misschien niet toevallig op het moment dat de speurders van plan waren om kardinaal Godfried Danneels grondig te verhoren over wat hij wist over het misbruik en wat hij met die informatie gedaan heeft.