Samenwerking om exoten te bestrijden

Vlaanderen en Zuid-Nederland gaan samenwerken om de opmars te stoppen van exotische planten- en dierensoorten. Eerst en vooral zal de Amerikaanse brulkikker worden bestreden, bij de planten wordt vooral de grote waternavel bestreden.

De stierkikker en de grote waternavel, een waterplant, zijn uitheemse soorten die het natuurlijk evenwicht in de Belgische vijvers en waterlopen verstoren. Ze verdringen de inheemse soorten en bedreigen op die manier de biodiversiteit.

De Amerikaanse brulkikker, ook wel stierkikker genoemd, is een grote Noord-Amerikaanse kikker die in Europa werd ingevoerd voor de productie van kikkerbillen. Maar de amfibie verovert nu op verschillende plekken in Vlaanderen de stilstaande wateren. Hij voedt er zich met onder meer inheemse kikkers en hun larven, libellen, vissen en zelfs kleine watervogels. In Nederland was hij al uitgeroeid, maar hij dreigt vanuit België weer op te rukken.

De grote waternavel is een uitheemse waterplant die via tuincentra in privévijvers en van daaruit in de Vlaamse waterlopen is terechtgekomen. De plant vormt een dik tapijt op het water, waardoor onder meer vissen sterven door te weinig zuurstof.

De verenigingen achter het project leggen vooral de nadruk op preventie. Ze roepen de mensen onder meer op om geen uitheemse soorten in hun vijvers te zetten en ze zeker niet te laten "ontsnappen".