"Geen finale resultaten kunnen voorleggen"

CD&V-interim-voorzitter Wouter Beke erkent dat zijn partij op een aantal terreinen waarmee ze in 2007 naar de kiezer was getrokken, geen resultaat heeft geboekt. Volgens Beke is dat in grote mate te wijten aan de vervroegde verkiezingen, "die Open VLD heeft uitgelokt".

De kiezer gaf op 13 juni CD&V een pandoering. Fractieleider Servais Verherstraeten (kleine foto) kreeg daarom de opdracht om het historisch lage resultaat van de christendemocraten tegen het licht te houden.

Het rapport werd gisteren bekendgemaakt en was duidelijk. CD&V nam telkens de leiding van de regering op ondanks het gebrek aan succes, de Vlaamse ambities werden opgeborgen en de partijlijn werd opgeofferd aan het regeringsbelang. Dat waren begrijpelijke keuzes, maar op het laatst heeft de partij te weinig kunnen doen wat ze zei.

Interim-voorzitter Wouter Beke erkent in "De ochtend" dat zijn partij op een aantal terreinen waarmee CD&V in 2007 naar de kiezer was getrokken, geen resultaat heeft geboekt. "We hebben drie jaar lang keihard gewerkt op communautair, maatschappelijk en sociaal-economisch vlak, maar door de vervroegde verkiezingen, die Open VLD heeft uitgelokt, hebben we geen finale resultaten kunnen voorleggen."

"Niemand stelt de fundamenten van de christendemocratie in vraag. Maar de vraag is hoe we die christendemocratische identiteit in de toekomst kunnen vertalen", aldus Beke.

"In elk nadeel zit een voordeel"

Uit het rapport bleek ook dat CD&V tijdens de campagne te weinig voeling had met de kiezer. "We hebben het regeringsbeleid laten primeren op datgene dat wij in onze partij belangrijk achten", aldus Beke. "Dat is een positie waarin iedereen die een eerste minister moet leveren, gewrongen wordt."

De huidige situatie, waarbij CD&V niet aan zet is, noemt Beke een luxesituatie. "In elk nadeel zit dus ook een voordeel", haalt Beke het bekende citaat van Johan Cruijff aan. "We moeten nu niet meer die eerste verantwoordelijkheid dragen en kunnen wat meer aan onszelf denken."

Volgens het rapport is er meer structureel overleg nodig tussen de verschillende groepen en fracties. "De federale en Vlaamse regering hebben hun eigen dynamiek", aldus Beke. "Daarom is het belangrijk dat de partij ervoor zorgt dat de dialoog maximaal tot stand kan komen."

Is het niet beter voor CD&V om een tijdje in de oppositie te gaan? "Ik sluit dat helemaal niet uit", zegt Beke. "Op dit ogenblik zijn Bart De Wever en Elio Di Rupo aan het kijken of er een kader kan zijn waarbinnen de onderhandelingen kunnen worden opgestart. Maar we hebben nog geen uitnodiging ontvangen. Als we die krijgen, zullen we die aandachtig bestuderen. We zullen er zeker naartoe gaan met onze eigen agenda."