"Verkiezingen van 13 juni geldig verklaard"

Tijdens de eedaflegging van de nieuwe Kamerleden heeft het parlement de federale verkiezingen van 13 juni officieel geldig verklaard. Dat gebeurde bij stemming in de voltallige Kamer. Opmerkelijk is dat de N-VA zich bij die stemming heeft onthouden.

Bij de eedaflegging van de nieuwe parlementsleden worden de geloofsbrieven van de kandidaten eerst per kieskring onderzocht. In de commissie voor de kieskring BHV werd gediscussieerd over de geldigheid van de verkiezingen in BHV. De verslaggever van die commissie, Renaat Landuyt (SP.A), somde argumenten pro en contra op. 189 burgers hadden een bezwaarschrift ingediend tegen de geldigheid van de verkiezingen.

Toen er op verzoek van Vlaams Belang en de N-VA over het verslag van de commissie-BHV gestemd werd, stemden alle partijen voor de geldigheid van de verkiezingen. Alleen Vlaams Belang en LDD stemden tegen, de N-VA heeft zich onthouden.

"Wij hebben aan deze verkiezingen meegedaan omdat we zaken willen veranderen", motiveerde N-VA-fractieleider Jan Jambon zijn stemverklaring. "Als we willen dat dit parlement zo snel mogelijk stemt over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, dan kan dat enkel met een geldig samengesteld parlement." Voor de verkiezingen luidde het bij de N-VA nog dat de verkiezingen van 13 juni ongrondwettelijk waren.

De Kamer heeft de bezwaren dus naast zich neergelegd. Daarmee zijn de verkiezingen van 13 juni officieel geldig verklaard.

190 Kamerleden leggen de eed af

150 Kamerleden en 40 rechtstreeks verkozen senatoren leggen de eed af nadat hun geloofsbrieven zijn goedgekeurd. De namen van de parlementsleden die in aanmerking komen voor de eedaflegging werden eerst voorgelezen door de verslaggevers van de verschillende commissies.

De verslaggevers van de verschillende commissies lazen de namen voor van de effectief verkozenen en van de opvolgers wiens geloofsbrieven werden goed bevonden. Dat betekende een lange lijst namen, wat met andere woorden nogal wat tijd in beslag nam.

Verslaggever Renaat Landuyt (SP.A), die het tweetalige Brussel-Halle-Vilvoorde voor zijn rekening nam, had de langste lijst voor te lezen. Dat de man daarbij de naam van Bernard Clerfayt uitsprak als "Clerfailliet" zal hem ongetwijfeld worden vergeven.

Sommige parlementsleden legden de eed af in hun eigen taal (Nederlands, Frans of Duits), anderen deden dat in het Nederlands en het Frans, en sommigen zelfs in het Nederlands, Frans en Duits. Tot die laatste categorie hoorde Kamerlid Meyrem Almaci (Groen!, foto).