Bart Tommelein blijft gemeenschapssenator

Open VLD heeft beslist om opnieuw Bart Tommelein opnieuw naar de Senaat te sturen als gemeenschapssenator. Tommelein was sinds 2009 fractieleider in de Senaat.

De liberale fractie in het Vlaams Parlement duidt Tommelein aan als gemeenschapssenator. Vandaag leggen de rechtstreeks verkozen Kamerleden en senatoren de eed af in het parlement. De gemeenschapssenatoren komen pas op 13 juli de eed afleggen.

In 2009 was Tommelein lijsttrekker voor Open VLD in West-Vlaanderen bij de Vlaamse verkiezingen. Hij raakte verkozen, maar zijn partij duidde hem toen aan als gemeenschapssenator, omdat Tommelein zelf een voorkeur voor federale onderwerpen uitte.

Voor de verkiezingen van 2009 was Tommelein fractieleider voor Open VLD in de Kamer. Hij was ook voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie in het Fortis-dossier.