Demotte gaat belastingen niet verhogen

Rudy Demotte, minister-president van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap, heeft de Franstaligen verzekerd dat noch het Waals Gewest, noch de Franse Gemeenschap uit is op nieuwe belastingen. Hij voegde daar wel meteen aan toe dat de crisis een strak en sober begrotingsbeleid onvermijdelijk maakt.

Demotte geeft later op de dag een persconferentie over de bijsturingen van zijn ploeg aan de begroting voor 2010. Op Bel-RTL gaf hij alvast aan dat de belastingen niet verhoogd zullen worden, maar dat spaarzaamheid wel het ordewoord blijft.

Toch kondigde de regeringsleider 50 miljoen euro bijkomende middelen aan voor het Waalse Marshallplan en 25 miljoen euro aan energiepremies. Daarnaast gaat er ook extra geld naar achtergestelde scholen, wat zo'n 300 nieuwe banen moet scheppen, aldus Demotte.

Over de besparingsmaatregelen die daar tegenover staan, bleef Demotte wat meer op de vlakte. Zo beperkte hij zich tot een verwijzing naar aanpassingen in de steun voor auto's met lage CO2-uitstoot. Ook het luistergeld, waarvan Michel Daerden de afschaffing al aankondigde in 2008, blijft voorlopig behouden.