Heel wat verkozen Kamerleden sturen hun kat

150 Kamerleden en 40 senatoren leggen vandaag de eed af na de verkiezingen van 13 juni. In afwachting van de vorming van de nieuwe federale regering wordt de Kamer nog voorgezeten door Patrick Dewael (Open VLD).

De functie van Kamervoorzitter zal worden ingevuld nadat een nieuwe meerderheid is gevormd. In afwachting daarvan blijft Dewael op post. Op de eerste zitting van de nieuwe Kamer wordt hij bijgestaan door de twee jongste Kamerleden: Peter Dedecker (N-VA) en Kristof Calvo (Groen!).

Voordat de kersverse Kamerleden de eed kunnen afleggen, moeten eerst hun geloofsbrieven worden onderzocht. Daaruit moet blijken of iedereen voldoet aan de vereisten om parlementslid te worden.

Opvallend was een aantal klachten van Belgische kiezers in het buitenland die voor 13 juni niet waren ingeschreven op de kieslijsten van de gemeente van hun keuze, een aantal klachten over kiesbrieven in de verkeerde taal en maar liefst 350 klachten over het niet splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Al deze klachten zijn doorverwezen naar de bevoegde commissies.

Zij zijn verkozen, maar komen niet

Vervolgens las voorzitter Patrick Dewael een lijst voor van Kamerleden die op 13 juni zijn verkozen, maar hun mandaat niet opnemen.  Hieronder volgt een beknopt overzicht.

 • Ingrid Lieten (SP.A - blijft Vlaams minister)
 • Patrick Janssens (SP.A - blijft Vlaams parlementslid)
 • Ivo Belet (CD&V -  blijft in het Europees Parlement)
 • Kris Van Dijck (N-VA - blijft Vlaams Parlementslid)
 • Jo Vandeurzen (CD&V - blijft Vlaams minister)
 • Frieda Brepoels (N-VA - blijft Europees parlementslid)
 • Charles Picqué (PS - blijft minister-president van Brussel)
 • Fadila Laanan (PS - blijft minster van de Franse Gemeenschap)
 • Benoît Cerexhe (CDH - blijft Brussels minister)
 • Rudy Demotte (PS - blijft Waals minister-president)
 • Michel Daerden (PS - wordt Waals parlementslid)

En dan zijn er nog drie vreemde eenden in de bijt. Het gaat om drie regionale ministers die even ontslag hebben genomen als minister om de eed te kunnen afleggen in de Kamer, waarop ze zich prompt zullen laten opvolgen en vervolgens zullen terugkeren naar hun ministerpost. Het gaat om:

 • Waals minister Benoit Lutgen (CDH)
 • Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA)
 • Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA)

Bij de samenstelling van de commissie die moet beslissen over de geloofsbrieven in verband met BHV ontstond er enig tumult toen bleek dat FDF-voorzitter Olivier Maingain bij die commissie is ingedeeld.