Klein percentage pleegt plagiaat in masterproef

Slechts een klein percentage van de studenten aan hogescholen en universiteiten pleegt plagiaat. Dat blijkt uit een rondvraag bij de onderwijsinstellingen. De straffen voor plagiaat kunnen gaan van vermindering van punten tot uitsluiting van de universiteit voor tien jaar.

Plagiaat wordt voornamelijk ontmaskerd door detectiesoftware. "Detectiesoftware doet haar werk, maar is ook niet sluitend", zegt onderwijsdirecteur Kristiaan Versluys. Dergelijke software wordt sinds het academiejaar 2008-2009 ingezet. "Ik heb niet de indruk dat studenten echt op fraude uit zijn, dikwijls is plagiaat een soort noodgreep zonder voorbedachtheid."

Daarnaast zijn er ook nog de juryleden. Promotoren en copromotoren weten wat er op de markt is. Grote niveauverschillen tussen delen en hoofdstukken of stijlbreuken doen een belletje rinkelen tijdens het lezen, maar studenten kunnen ook door de mand vallen tijdens de begeleiding of de mondelinge verdediging.

"Er lijkt geen evolutie zichtbaar over de laatste jaren, het aantal is te klein om er veel uitspraken over te doen", aldus Stephanie Lenoir van de UGent. "Het is wel duidelijk dat de meeste gevallen zich in de humane wetenschappen voordoen. Door de aard van de masterproef in de exacte wetenschappen is plagiaat daar ook minder mogelijk."

Aan de Gentse universiteit worden momenteel vijf scripties onderzocht, van de paar duizend die werden ingediend. Aan de Universiteit Brussel zijn vijf gevallen van fraude vastgesteld.