Lieten: beheersbaar tekort is "paraplu"

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) zal haar verantwoordelijkheid nemen als de VRT in 2011 afsluit met een zogenaamd beheersbaar tekort van 4,9 miljoen euro. Dat heeft ze geantwoord op vragen in de commissie Media van het Vlaams parlement, waar ze het meerjarenplan van de VRT kwam toelichten.

Lieten kwam naar de commissie samen met gedelegeerd bestuurder van de VRT Piet Van Roe en voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande (CD&V).

De raad van bestuur keurde vorige week het meerjarenplan 2010-2012 goed. Daarin staat dat de VRT in 2011 65 miljoen euro moet besparen. Lieten staat wel een beheersbaar tekort van 4,9 miljoen euro toe.

Zowel de oppositie als de meerderheid stelde zich vragen bij dat deficit. Zo wilden de commissieleden weten hoe dat gat in 2011 dichtgereden zou worden. Lieten legde uit dat de 4,9 miljoen gezien moet worden als een "paraplu".

"Als er zich tegenvallers voordoen en er is een tekort van 4,9 miljoen euro, dan trek ik mijn paraplu open en neem ik mijn verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar 4,9 miljoen euro", zei ze.

Het valt volgens de minister nog te bezien of die paraplu nodig zal zijn, want er is uitgegaan van het slechtste scenario. "Het tekort kan nog aangezuiverd worden met middelen uit het reservefonds van de openbare omroep", opperde ze.