Oppositie zal halfrond verlaten bij eedaflegging ministers

De voltallige oppositie zal de plenaire vergadering van het Vlaams parlement verlaten wanneer Geert Bourgeois en Philippe Muyters opnieuw de eed afleggen als Vlaams minister. De oppositiepartijen zijn niet te spreken over het tijdelijk ontslag van de N-VA-ministers om de eed af te leggen in het federale parlement.

De fracties van Open VLD, Groen! en LDD spraken onderling af om gezamenlijk op te stappen na afloop van het geplande actualiteitsdebat over de controversiële kwestie. Vlaams Belang sluit zich daarbij aan.

Ook CD&V had het plan opgevat om uit protest tegen de gang van zaken het halfrond te verlaten, maar zag daar vandaag dan toch vanaf. De fractie kan haar grieven duidelijk uiten in het actualiteitsdebat, waardoor het verlaten van de vergadering niet meer nodig is, klonk het bij de voormalige kartelpartner van de N-VA. De houding van CD&V wordt binnen de oppositie omschreven als "dubbelzinnig" en "hypocriet".