"Beter geen screening borstkanker bij 40'ers"

De mogelijke nadelen van een screening van borstkanker vanaf veertig jaar zijn groter dan de voordelen. Belangrijke risico's zijn de straling bij de mammografie, overdiagnose en overbehandeling. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Het KCE onderzocht op vraag van het RIZIV of het zinvol is om gezonde vrouwen tussen 40 en 49 jaar, zonder symptomen of zonder verhoogd risico in de familie, te screenen op borstkanker. Volgens schattingen van de onderzoekers zouden er zo jaarlijks 800.000 vrouwen worden uitgenodigd voor een mammografie. Ruim 1 op de 5 vrouwelijke veertigers onderging in 2008 een mammografie.

Volgens het kenniscentrum kunnen door een systematische screening jaarlijks ongeveer 24 overlijdens vermeden worden. De straling van de mammografie kan echter tot 40 extra kankers en 16 sterfgevallen veroorzaken. Door de screening worden ook een heel aantal kleine letsels ontdekt en behandeld die nooit tot een dodelijke kanker zouden zijn doorgegroeid. "Er zijn ook kleine tumoren die niet of zeer traag evolueren en die soms zelfs verdwijnen. Dat leidt tot onnodige ongerustheid en overbodige en schadelijke medische ingrepen", aldus de onderzoekers.

"Alle vrouwen die preventief een mammografie wensen, moeten goed geinformeerd worden over de voordelen, de beperkingen en de risico's van deze opsporingstechniek", pleit het KCE. "Het risico om van borstkanker te sterven is reeds vrij klein bij vrouwelijke veertigers zonder symptomen of verhoogd risico." Het KCE beveelt de opsporing van borstkanker bij die leeftijdsgroep dan ook niet aan.