Familie van prinses Diana veilt Rubens

Een schilderij van Pieter Paul Rubens is in Londen geveild voor 11 miljoen euro. Het schilderij was in handen van de familie van wijlen prinses Diana. "Een veldheer gewapend voor de strijd" dateert van 1613-1614.

Het werk was geschat op 14 miljoen euro en bracht dus minder op dan verwacht. Volgens kenners gaat het om een Rubens van middelmatige kwaliteit. Het schilderij hing boven een deur op het familielandgoed Althorp waar Diana haar jeugd doorbracht.

De familie van Diana deed ook huisraad, meubelen en koetsen van de hand. De opbrengst van de veiling gaat naar de restauratie van Althorp, waar zich sinds 1998 een museum bevindt ter nagedachtenis van prinses Diana die een jaar eerder verongelukte.