Laag waterpeil veroorzaakt problemen

Door de aanhoudende droogte zijn er problemen met het waterpeil in de kanalen. De Maas staat uitzonderlijk laag en daardoor kunnen België en Nederland minder water naar hun kanalen afleiden.
Foto archief

Het lage waterpeil heeft gevolgen voor de scheepvaart in de provincies Antwerpen en Limburg. Op de Kempense kanalen worden pleziervaartuigen in groep versast om water te besparen.

Op het Albertkanaal, aan de sluizen van Ham en Kwaadmechelen, heeft NV De Scheepvaart ook maatregelen genomen voor gewone schepen.

In de toekomst zou er minder waterschaarste mogen  zijn in de kanalen. NV De scheepvaart start binnenkort met de bouw van waterkrachtcentrales die bij extreme droogte ook water kunnen terugpompen in de kanalen.