"Ook professoren vergissen zich wel eens"

Studenten doen er goed aan om hun examens na de proclamatie nog eens in te kijken om de punten na te tellen. Want ook professoren kunnen zich bij het toekennen van het cijfer wel eens vergissen, zegt ombudsman Luc Van de Poele van de Universiteit Gent.

Van de Poele raadt studenten ook aan om na de examens altijd naar de feedback te gaan. "Als een student niet geslaagd is of zich vragen stelt bij een examen, dan denken we dat het goed is om feedback te vragen aan de lesgever. Dat kan helpen om zich voor te bereiden bij de tweede zittijd.

"En het gebeurt uiteraard dat er een fout zit in de cijfers. Dat moet uitgeklaard worden. Professoren zijn mensen. We maken allemaal fouten, liefst niet te veel uiteraard, maar het gebeurt."

Als de student en de professor niet tot een vergelijk komen, kan de student een formele klacht indienen. Dat moet dan wel gebeuren binnen de vijf dagen na de proclamatie. Vorig jaar waren er 112 dergelijke gevallen.