"Peeters II komt niet uit de startblokken"

De regering-Peeters II heeft er één jaar opzitten, maar komt maar niet uit de startblokken. Dat schrijft Sven Gatz (Open VLD) in zijn rapport over het eerste jaar van Peeters en zijn ploeg. Een ploeg die "cement mist en twist over elk dossier", stelt hij vast.

Het eerste jaar van de Vlaamse regering-Peeters II kan geen groot succes genoemd worden, stelt Sven Gatz (foto bovenaan), fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement, in zijn rapport vast. "Er wordt veel aangekondigd, er wordt gecommuniceerd over hard werken, de minister-president neemt om de drie zinnen het woord belangrijk in de mond, maar deze ploeg blijft gewoon geblokkeerd in verschillende dossiers en neemt zelden een beslissing", meent Gatz.

Het Oosterweeldossier, het dossier van de Brusselse Ring, de oprichting van een Vlaams Energiebedrijf en de publiek-private samenwerking voor de bouw van schoolgebouwen zijn daar goede voorbeelden van, schrijft hij.

De oorzaak van deze valse start is volgens Gatz het "gebrek aan een gezamenlijk project en dus een gebrek aan slagkracht". Gatz ziet er zelfs een minicomplotje in: "Het enige cement tussen deze tegengestelde actoren leek wel het weren van Open VLD uit de Vlaamse regering." In de eerste weken was dat misschien een drijvende kracht voor de coalitiepartners, maar daar blijft nu niets meer van over, redeneert hij. "Deze ploeg mist cement en twist over elk dossier."

Schoothondje

Vandaag is ook de laatste werkdag van het eerste parlementaire jaar van het Vlaams Parlement. Maar veel heeft het halfrond nog niet kunnen doen, klaagt Gatz aan. "De Vlaamse regering maakt het Vlaams Parlement tot een schoothondje", vindt hij. "Kris Peeters en zijn ploeg houden dit parlement in hun greep."

Zo werden er het voorbije jaar beduidend minder decreten ingediend. In het begrotingsdossier kregen de parlementsleden geen gedetailleerde cijfers wanneer ze daar om vroegen. Een lijst van de voor 190 miljoen euro besparingen die de regering wil doorvoeren, kreeg het parlement bijvoorbeeld niet te zien.

Wereldkampioen in België

Deze slabakkende regering dreigt Vlaanderen internationaal in de hoek te dringen, besluit Gatz. Hij vindt het opmerkelijk dat Peeters in parlementaire debatten vaak zegt dat "Vlaanderen het beter doet dan Wallonië en Brussel", want zo schijnt hij helemaal voorbij te gaan aan het feit dat Vlaanderen zich moet meten met andere vergelijkbare regio's in Europa.

Daar zijn we duidelijk terrein aan het verliezen, stelt hij vast. "Vlaanderen wil blijkbaar wereldkampioen zijn in België, maar verliest de internationale concurrentie uit het oog. Dat dreigen we in de toekomst duur te betalen."

Deze regering heeft in haar eerste jaar op drie vlakken tekortgeschoten, vindt Gatz. De openbare financiën worden te slap beheerd, de ambitie om van Vlaanderen een logistieke draaischijf te maken, wordt gefnuikt door geen beslissingen te nemen over investeringen en de open samenleving waar de liberalen voor staan, wordt versmacht in een verzuiling van het welzijnsbeleid, door een gebrek aan verhaal in het cultuurbeleid en door een gebrek aan beslissingen om ons onderwijs meertaliger te maken.

VOKA gematigd tevreden

VOKA, het netwerk van Vlaamse ondernemingen, schetst een positiever beeld van het eerste jaar van Peeters II. De organisatie is vooral tevreden over de aanpak van de economische crisis. "De Vlaamse regering heeft uitstekend werk geleverd in het aanpakken van de crisis", luidt het. Er zijn goede stappen ondernomen voor de concurrentiekracht van de bedrijven en ook de stappen die gezet zijn voor een nieuw vergunningenbeleid krijgen lof.

Maar bij VOKA klinkt eenzelfde kritiek als bij Open VLD: te veel projecten blijven in de startblokken steken. VOKA wil daarom snel duidelijkheid over een aantal grote infrastructuurwerken, zoals de Oosterweelverbinding, en wil meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling.