Experts treinramp Buizingen stoppen

De experts die de treinramp in Buizingen onderzoeken hebben hun werkzaamheden gestaakt omdat ze niet meer worden betaald.

Na de treinramp in Buizingen, waarbij achttien doden vielen, werd eind februari een bijzondere parlementaire commissie opgericht. Die bestond uit elf leden en moest alle veiligheidsinvesteringen en -maatregelen uitpluizen die de NMBS sinds 1982 heeft genomen.

Ze moest ook aanbevelingen formuleren voor de toekomst. Vier experts werden bereid gevonden de commissie te begeleiden en het nodige studiewerk te verrichten.

Door de val van de regering kwam een eind aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie. Die nam wel de beslissing om de experts te laten doorwerken. Die beslissing werd gesteund door de Conferentie van Voorzitters van de Kamer.

Nu blijkt dat het onderzoek door de experts toch is stilgevallen, omdat ze niet meer vergoed worden voor hun opdracht. "De laatste vergadering moet zowat anderhalve maand geleden gehouden zijn", zegt een betrokkene in De Standaard. "Er zijn grenzen aan onze goedheid."