Onderzoek naar perslekken over Operatie Kelk

Het Brusselse parket opent twee vooronderzoeken naar de perslekken die de voorbije dagen zijn gebeurd in verband met Operatie Kelk. De parketwoordvoerder roept tegelijkertijd iedereen op om meer sereniteit aan de dag te leggen in het onderzoek naar kindermisbruik in de kerk.

Met de twee vooronderzoeken naar schending van het beroepsgeheim wil het parket achterhalen wie gelekt heeft dat er bij de huiszoekingen vorige week documenten uit het dossier-Dutroux gevonden zijn in het aartsbisschoppelijk paleis.

Daarnaast wil het parket ook de bron of de bronnen achterhalen van de informatie die de voorbije dagen in de pers verscheen over het verhoor van kardinaal Danneels door de federale gerechtelijke politie in Brussel.

"Elk lek is schadelijk voor het onderzoek en voor de slachtoffers die betrokken zijn", zegt parketwoordvoerder Jean-Marc Meilleur.

"We roepen de mensen binnen het onderzoeksteam op om meer verantwoordelijkheid aan de dag te leggen en we roepen de pers op om een aantal rechtsprincipes, zoals het vermoeden van onschuld en het respect voor het privéleven, te respecteren. Zowel het parket als de onderzoeksrechter wil dit onderzoek, dat pas een paar weken loopt, op een zo sereen mogelijke manier voeren. Zulke lekken maken dat onmogelijk."

Geen onderzoek naar meisjesfoto of Dutroux-dossier

Volgens Meilleur worden allerlei elementen die gelekt worden, uit hun context gehaald en gepubliceerd. Vanmorgen berichtten bijvoorbeeld heel wat media over een foto van een naakt meisje die op de computer van Danneels was teruggevonden.

"Het is een van de duizenden foto's die bij een eerste oppervlakkige analyse van die computer zijn aangetroffen, en het is de enige foto die enigszins verdacht kan genoemd worden. Maar het gaat om een zogenoemde temporary file en volgens de specialisten van de Federal Computer Crime Unit kan iedereen onbewust een dergelijke foto op zijn computer krijgen bij het bezoek aan één of andere website", aldus Meilleur.

Voorlopig is er geen proces-verbaal over opgesteld en wordt het niet als een inbreuk beschouwd. Hetzelfde geldt voor de dvd en de stukken uit het Dutroux-dossier die in het bisschoppelijk paleis gevonden zijn.