"Begroting, aanpak crisis, bescherming zwakken"

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Vlaamse regering Peeters II de eed aflegde. Minister-president Kris Peeters (CD&V) blikt tevreden terug op het eerste jaar van de coalitie van CD&V, N-VA en SP.A.

Peeters is het meest trots op het feit dat de begroting opnieuw in goede banen is geleid, met een gepland evenwicht in 2011, dat de economische crisis goed aangepakt is zodat de gevolgen beperkt bleven en dat er voor gezorgd is dat de zwakkeren in de samenleving die crisis niet betaald hebben.

De oppositie zegt dat het beter kan, en dan vooral in het Oosterweel-dossier. Peeters wijst er op dat dit een zeer complex dossier is, met het referendum in Antwerpen, en dat de Vlaamse regering een dubbelbesluit genomen heeft: een tunnel als het mogelijk is, en als blijkt dat een tunnel om technische redenen niet haalbaar is, dan toch het viaduct dat in het referendum verworpen is.

Peeters geeft toe dat dat dossier al lang aansleept, maar een dergelijke beslissing moet goed geargumenteerd zijn, gebaseerd op  degelijk studiewerk en ze moet een maatschappelijk draagvlak hebben.

11 juliboodschap

In zijn 11 juliboodschap zal Peeters zeggen dat het dit jaar een erg specifieke 11 juli is door het duidelijke signaal van de Vlaamse kiezer. We moeten nu de staatshervorming realiseren, de Copernicaanse revolutie waarbij het zwaartepunt naar de deelstaten komt, aldus Peeters. Daarvoor kan men op de Vlaamse regering rekenen, zij wil daar volledig aan meewerken.

Peeters pleit ook voor een "Handvest voor Vlaanderen", waarin alle rechten en plichten die Vlaanderen heeft in kaart worden gebracht, op basis van de Belgische grondwet en het Europese handvest. De minister-president zal naar eigen zeggen het Vlaams Parlement vragen om daarin een initiatief te nemen. Zelf zal hij ook een voorstel doen voor zo'n handvest.

Wat de federale regeringsonderhandelingen betreft, vindt Peeters het verstandig dat Di Rupo zich niet wil vastpinnen op een deadline. Bart De Wever kent het Vlaams regeerakkoord heel goed en weet wat de verwachtingen zijn aan Vlaamse kant, en men moet nu afwachten wat Di Rupo zal doen, hoe hij dat gaat oplossen en hoe hij in eerste instantie met de N-VA tot een akkoord zal komen.

Peeters ontkende dat de federale verkiezingen een verschuiving teweeg hebben gebracht in de Vlaamse regering. De bevoegdheden waren er verdeeld en er is geen reden om die te herzien.

Peeters ontkende ten slotte dat hij minder begeesterd is dan vroeger en het niet graag meer doet. De Vlaamse regering gaat nog door tot 23 juli en zal er in september opnieuw staan, zo zei hij.