Antwerpen is tegen een steenkoolcentrale

Als het van het Antwerpse stadsbestuur afhangt, komt er geen elektriciteitscentrale op steenkool in de Antwerpse haven. De firma Eon had hiervoor een aanvraag ingediend. De stad geeft alvast een negatief advies aan de provincie.

Eerder was er heel wat protest van de omwonenden en verschillende milieuorganisaties.

"Het college kan in principe wel instemmen met de oprichting van een nieuwe elektriciteitscentrale om de energiebevoorrading veilig te stellen, maar heeft ernstige bedenkingen bij de keuze van steenkool als middel om deze elektriciteit op te wekken", zegt het college. "De steenkoolcentrale zou een te grote negatieve impact hebben op het leefmilieu."

Het advies gaat nu naar die provincie. Die moet beslissen over de vergunning.