Di Rupo wil liever zonder deadline werken

Preformateur Elio Di Rupo (PS) gaat vanaf maandag met de andere partijen -en met Bart De Wever- aan tafel zitten om te achterhalen wie wel en niet in een regering wil stappen. Hij wil zich echter niet vastpinnen op een timing voor een nieuwe regering.

Preformateur Di Rupo wil zich niet laten vastpinnen op een deadline. "Ik wil liever ernstig werken, liefst zonder timing." Op een persconferentie gaf Elio Di Rupo meer uitleg over zijn opdracht als preformateur. Di Rupo maakte een statement door zijn persconferentie in het Nederlands te beginnen. Eerder had voormalig informateur Bart De Wever (N-VA) al gezegd dat hij mikt op een regering voor 12 oktober, de start van het parlementaire jaar. Die datum wil Di Rupo dus niet herhalen.

Di Rupo zei wel dat er al doorbraken zijn op het vlak van begroting, en dat een akkoord over de kieskring BHV voor hem zeker mogelijk is.

De preformateur wilde niet ingaan op de uitspraak van Jan Jambon (N-VA). Die had tijdens de eedaflegging van de Kamer afgelopen woensdag gezegd dat een regering met N-VA een regering zou zijn die BHV splitst. De blik van Di Rupo stond bij die uitspraak in een boze grimas. "Ik spreek alleen met Bart De Wever", omzeilde Di Rupo die vraag vanmiddag handig.

"Overgangsperiode is nodig"

Bij aanvang van de persconferentie bedankte Di Rupo Bart De Wever voor zijn werk als informateur. Tijdens die informatieperiode heeft De Wever onder andere contact gehad met de PS. "Ondanks de hemelsbrede politieke verschillen" zijn die contacten toch in een constructief klimaat verlopen, zei Di Rupo. "Er is gekeken welke standpunten verzoenbaar zijn en er zijn een aantal convergenties vastgesteld."

Nu is het noodzakelijk "om deze eerste basis uit te breiden en grondig te onderzoeken", een taak die Di Rupo als preformateur op zich zal nemen. "Een overgangsperiode was noodzakelijk", antwoordde Di Rupo op vragen over de term "preformateur". Het verleden heeft ons dat geleerd, verklaarde hij.

"Noodzakelijk dat we coalitiepartners snel kennen"

Di Rupo gaat nu tijdens zijn opdracht met de andere partijen praten, want het is "noodzakelijk om te zien welke partijen in de regering willen stappen". Hij zal dat overigens "het vaakst" samen met Bart De Wever doen. Di Rupo benadrukte nog eens het PS-standpunt dat elk voorstel voor een regeerakkoord er niet kan komen zonder te weten welke de andere partijen in de regering zullen zijn, in tegenstelling tot wat Bart De Wever wilde bereiken.

Volgens Di Rupo staan we "voor een sleutelmoment in onze geschiedenis". "Er zijn nog veel moeilijkheden te overwinnen. Het is nu aan iedereen om compromissen te sluiten die de vorming van een federale regering mogelijk maken."

Di Rupo gaf ook aan in dezelfde discretie te zullen werken als Bart De Wever gedaan heeft, "om een klimaat van respect en vertrouwen op te bouwen". "Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid tonen", meent hij. Hij roept dan ook op om de politieke spelletjes achterwege te laten.