Vlaams actieplan armoedebestrijding

De Vlaamse regering heeft 194 doelstellingen uitgewerkt om de armoede te bestrijden. Die zijn gebundeld in een Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014. Een op de acht Vlamingen leeft in armoede en dat is onaanvaardbaar, vindt de regering.

De 194 doelstellingen lopen over alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen heen. Elke minister houdt bijvoorbeeld met de hulp van een "aandachtsambtenaar" in de gaten welke consequenties zijn beleid heeft op het vlak van armoede. Nieuwe regelgeving wordt daarom voortaan ook onderworpen aan een "armoedetoets". Daarnaast zal de "armoedebarometer" elk jaar op verschillende domeinen meten of de armoede stijgt of daalt.

"Meten is weten", zegt minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A). "We zullen jaarlijks kijken hoe de cijfers van bijvoorbeeld laaggeletterdheid evolueren om het beleid daarop af te stemmen."

Armoedebestrijding is ook opgenomen in het Vlaanderen in Actieplan en Pact2020. Zo is een van de doelstellingen uit Pact2020 om tegen 2020 het aantal kinderen dat in armoede leeft te halveren.

Het Actieplan Armoedebestrijding zet hoog in op participatie van mensen "op het veld", via overleg met onder meer armoedeverenigingen en  ervaringsdeskundigen. "Het is niet de bedoeling een Actieplan te maken boven de hoofden van de mensen heen", zegt Lieten.