Jozef De Kesel is nu bisschop van Brugge

In Brugge is Jozef De Kesel aangesteld als nieuwe bisschop tijdens een eucharistieviering in de Sint-Salvator-kathedraal. De dienst werd gevolgd door 1.500 gelovigen. De Kesel volgt Roger Vangheluwe op die ontslag moest nemen na kindermisbruik.

Na de voorlezing van de pauselijke benoemingsbrief bood kardinaal Godfried Danneels (foto, links) de nieuwe bisschop zijn bisschopszetel aan. Eigenlijk was die taak voor aartsbisschop Léonard, maar de nuntius, de vertegenwoordiger van de paus in ons land (foto, rechts), stond er op dat kardinaal Danneels het op zich nam. Zowel de nieuwe bisschop als kardinaal Danneels kregen van het publiek een staande ovatie.

In zijn homilie pleitte de nieuwe bisschop voor bescheidenheid en nederigheid in de kerk. De Kesel verwees ook naar de problemen rond kindermisbruik die de geloofwaardigheid van de kerk hebben aangetast. De nieuwe bisschop wil alvast proberen om het vertrouwen van de West-Vlaamse gelovigen terug te winnen, zei hij nog voor de mis.